All posts by admin

Farming Park ศูนย์รวมอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์การเกษตร ทุกชนิด

Farming Park ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าอุปกรณ์การเกษตรและสัตว์เลี้ยง เช่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น กรงไก่ ลังผึ้ง และผลิตภัณฑ์บำรุงที่ผลิตมาจากสัตว์ ทุกชนิด

อุปกรณ์เลี้ยงไก่ กรงไก่ กรงตับไก่ พร้อมระบบ

กรงตับไก่-รีวิว-13

อุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง ผึ้งพันธ์ ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง ผึ้งป่า และผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง

เลี้ยงผึ้ง

อาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง ปลาป่น เมล็ดข้าวโพด และอื่นๆ เป็นอาหารแหล่งโปรตีนที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ดี

กากถั่วเหลือง1
กากถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง2